วันที่ 23 กันยายน 2564

คำแนะนำ!! การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ


            การมีสุขภาพที่ดี หรือความไม่มีโรค เป็นสิ่งที่ปราถนาอย่างยิ่งของทุกคน ทีมงานของสหกรณ์การแพทย์และสุขภาพเมดิโปร

อันประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา พยาบาล เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ มีความมุ่งหวังที่จะให้ทุกคนที่เข้ามารับบริการ

จากเราจะได้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินชีวิตเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ทุก

ท่านได้มีชีวิตที่ยืนยาว

 

ขอความกรุณาโปรดสละเวลาอันเล็กน้อยเพื่อศึกษาข้อมูลก่อนการตรวจสุขภาพประจำปี

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องมากที่สุด


 ก่อนการตรวจสุขภาพ

 

- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ควรอดนอน หรือดื่มสุรา , กาแฟ ในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่ 

  เป็นจริง

- ควรใส่เสื้อผ้าที่พับแขนเสื้อขึ้นได้สะดวกไม่รัดแน่น เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด

- ถ้ามีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายควรใส่เสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวได้สะดวก หรือชุดกีฬา

- ถ้าต้องตรวจภายใน (สุภาพสตรี) ควรสวมกระโปรง การอดอาหารก่อนตรวจสุขภาพ

 

- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด (คอเลสเตอรอล , ไตรกลีเซอรไรด์ , HDL , LDL) มีความจำเป็นต้องงดน้ำและอาหาก่อน    การเจาะเลือดเพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้อง (น้ำตาล 6 ชั่วโมง ไขมัน 12 ชั่วโมง) หากกระหายน้ำหรือหิวมาก สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย

 

- จากเจาะเลือกแล้วสามารถรับประทานน้ำ , อาหารได้ทันทีจากนั้นสามารถเข้ารับการตรวจรายการต่อไปได้

 

- การตรวจอัลตราซาวน์ช่องท้องส่วนบนควรงดน้ำอาหาร 6 ชั่วโมง ถ้าหิวหรือกระหายมาก สามารถรับประทานน้ำหวานหรือน้ำได้ งดนมหรือครีม สำหรับช่องท้องส่วนล่างควรดื่มน้ำมากๆ จนปวดปัสสาวะแล้วค่อยรับการตรวจ

 

 


 

เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้ว

 

- เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้วจึงควรพับแขนไว้อย่างน้อย 5-10 นาที ไม่ควรคลึงหรือนวดบริเวณที่เจาะเลือด เพราะอาจทำให้เส้นเลือดแตกได้

 

ในกรณีที่มีรอยช้ำเขียวบริเวณที่เจาะเลือด แสดงว่าเส้นเลือดแตก ไม่ต้องตกใจ

รอยช้ำดังกล่าวจะหายไปได้เอง 1-2 สัปดาห์ อาจทายาแก้ฟกช้ำ เช่น ฮีรูดอยด์ ช่วยได้